• Berry Tree Media

   Agencja marketingowa 
 • Marketing

   Dla firm i samorządów 
 • Kampanie kreatywne

   Wiemy co piszczy w mediach 
 • Budowanie marki

   Mamy nosa do dobrego brandu 
 • Działamy wielowymiarowo

   Sprawdź naszą ofertę 

O nas

Kreujemy ścieżki promocji zarówno dla przedsiębiorstw prywatnych, jak i dla jednostek samorządowych, czy też klientów indywidualnych. Planujemy przekazy reklamowe i informacyjne, w ramach których opracowujemy harmonogramy oraz budżety. Współpracujemy z mediami, a strategie – tworzymy od początku do końca. Naszym klientom wskazujemy kierunek dla działań z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR), a także wspieramy konceptualizację i realizację świadomego budowania marki i wizerunku. Opracowujemy materiały tekstowe oraz naming kreatywny, a także posiadamy doświadczenie w organizacji niepowtarzalnych eventów.
Wiele rzeczy małych stało się wielkimi tylko dzięki odpowiedniej reklamie
Mark Twain

Oferta

Branding
kreacja i budowanie świadomości marek; odświeżanie brandu, umacnianie pozycji na rynku, rebranding
Strategie
s. marketingowe, mediowe, komunikacyjne;
analiza sytuacji i konkurencji; indywidualne propozycje działań
Kampanie
k. społeczne, wyborcze, reklamowe;
realizacja, nadzór, planowanie;
wybór grup docelowych;
monitoring, ewaluacja
Social media
marketing w mediach społecznościowych,
fanpage, tworzenie treści dopasowanych do grupy docelowej
Marketing terytorialny
dla samorządu i jednostek terytorialnych; promocja i podnoszenie atrakcyjności regionu; umacnianie pozycji, budowanie wizerunku

Badania marketingowe
ilościowe, jakościowe, desk research, konsultacje społeczne;
wnioski, raporty, rekomendacje
Public relations
kreacja relacji i wizerunku,
komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna;
budowanie kontaktów z mediami
Wydawnictwo
książki, badania i publikacje;
redakcja i dystrybucja magazynu "Amplitudy"
Eventy
organizacja wydarzeń, szkoleń, konferencji, spotkań biznesowych;
zapewnienie obsługi, promocji, wybór miejsca i cateringu
Współpraca agencyjna
kooperacja na zasadach agencyjnych;
kreacja ofert, negocjacje z reklamodawcami, sponsorami, partnerami
Copywriting
tworzenie autorskich tekstów informacyjnych i promocyjnych;
naming; kreacja sloganów, claim'u
Planowanie mediów
analiza, rezerwacja i zakup mediów
planowanie budżetu i harmonogramu

Amplitudy

Amplitudy to magazyn osób i opinii wydawany od maja 2014 r. Na jego łamach publikowane są artykuły o tematyce m.in.: etycznej, kulturalnej oraz społecznej. Najistotniejsze w przekazie Amplitud jest integralne połączenie trzech sfer życia: ciała - psychiki - duchowości. Czasopismo jest odpowiedzią na potrzebę nowoczesnego człowieka w zakresie medium ukazującego różne punkty widzenia, a jednocześnie pozostawia czytelnikowi miejsce na własne przemyślenia. Obecnie magazyn jest dystrybuowany w wersji elektronicznej.
Czym są amplitudy?
AMPLITUDY
magazyn osób i opinii
Reklama
Redakcja
E-wydania
Marketing...
...to po prostu cywilizowana postać działań wojennych, w których większość bitew wygrywa się za pomocą słów, idei i logicznego myślenia"
Albert W. Emery
 
Berry Tree Media
35-307 Rzeszów
Aleja Armii Krajowej 80

Kontakt:
Tel. 668 837 926
biuro@berrytree.pl
668 837 926

© 2018 copyright BERRY TREE // All rights reserved